کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
دبی-امارات(دوبی) توریستی 14 روزه عادی 290 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی 14 روزه فوری 370 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی یکماهه 340 درهم 60 30
دبی-امارات(دوبی) توریستی 3 ماهه 1090 درهم 60 90
دبی-امارات(دوبی) توریستی مولتی 3 ماهه 2290 درهم 60 14
گرجستان توریستی 00 دلار 30 ~ 90 07 ~ 30
تایلند توریستی یک بار ورود 20000 تومان 120 30
تایلند توریستی مولتی 160 یورو 180 58
چین گروهی حداقل 5 نفر ( عادی ) 95 دلار طبق تاریخ پرواز 30
چین توریستی - L عادی 420 دلار 30 30
چین تجاری - DBL فوری 550 دلار 60 30
چین تجاری مولتی 6 ماهه فوری 1850 دلار 180 30
چین تجاری مولتی 1 ساله فوری 2350 دلار 360 30
هنگ کنگ توریستی 190 دلار 90 07 ~ 14
سنگاپور توریستی 80 دلار 60 14
کره جنوبی توریستی 280 دلار 90 30
شینگن توریستی 450 یورو طبق تاریخ پرواز 07 ~ 23
عراق توریستی 50 دلار 90 30
ویتنام توریستی 170 دلار 30 30
تاجیکستان توریستی عادی 35 یورو طبق تاریخ پرواز 30
تاجیکستان توریستی دوبار ورود 55 یورو طبق تاریخ پرواز 45
تایوان تجاری 250 دلار طبق تاریخ پرواز 07 ~ 14
آذربایجان (باکو) توریستی عادی 45 دلار 90 40
آذربایجان (باکو) توریستی فوری 50 دلار 90 40
روسیه توریستی 14 روزه عادی 420000 تومان طبق تاریخ پرواز 14
روسیه توریستی 14 روزه فوری 630000 تومان طبق تاریخ پرواز 14
هند توریستی عادی 260000 تومان 90 30
عمان توریستی 590 درهم 180 10
عمان توریستی 890 درهم 180 30
اندونزی توریستی 60 دلار 90 طبق تاریخ پرواز
بنگلادش تجاری 160 دلار 90 30
تاجیکستان توریستی فوری 55 یورو طبق تاریخ پرواز 30
تاجیکستان توریستی دوبار ورود 75 یورو طبق تاریخ پرواز 45
کنیا توریستی 70 دلار 90 طبق تاریخ پرواز
دبی-امارات(دوبی) توریستی دبی ویژه اتباع خارجی 450 درهم 60 14
چین توریستی - L فوری 450 دلار 30 30
دبی-امارات(دوبی) توریستی یکماهه مولتی دبی 1010 درهم 60 14
چین تجاری چین عادی - M 420 دلار 90 30
آذربایجان (باکو) توریستی آنلاین 35 دلار از تاریخ پرواز 30
چین گروهی حداقل 5 نفر ( فوری ) 125 دلار طبق تاریخ پرواز 30روز
چین تجاری چین فوری - M 650 دلار 90 30
چین تجاری چین نیمه فوری - M 550 دلار 90 30
شینگن توریستی ( VIP ) 750 یورو طبق تاریخ پرواز 10~15روز