کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
تاجیکستان توریستی عادی 35 یورو طبق تاریخ پرواز 30
تاجیکستان توریستی دوبار ورود 55 یورو طبق تاریخ پرواز 45
تاجیکستان توریستی فوری 55 یورو طبق تاریخ پرواز 30
تاجیکستان توریستی دوبار ورود 75 یورو طبق تاریخ پرواز 45