کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین تجاری چین عادی - M 420 دلار 90 30
چین تجاری چین فوری - M 650 دلار 90 30
چین تجاری چین نیمه فوری - M 550 دلار 90 30