کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین گروهی حداقل 5 نفر ( عادی ) 95 دلار طبق تاریخ پرواز 30
چین تجاری چین فوری - M 650 دلار 90 30