کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
تاجیکستان توریستی فوری 55 یورو طبق تاریخ پرواز 30
تاجیکستان توریستی دوبار ورود 75 یورو طبق تاریخ پرواز 45