کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین تجاری چین عادی - M 420 دلار 90 30