کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
دبی-امارات(دوبی) توریستی 14 روزه عادی 290 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی 14 روزه فوری 370 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی یکماهه 340 درهم 60 30
دبی-امارات(دوبی) توریستی 3 ماهه 1090 درهم 60 90
دبی-امارات(دوبی) توریستی مولتی 3 ماهه 2290 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی دبی ویژه اتباع خارجی 450 درهم 60 14
دبی-امارات(دوبی) توریستی یکماهه مولتی دبی 1010 درهم 60 14