کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
شینگن توریستی 450 یورو طبق تاریخ پرواز 07 ~ 23
شینگن توریستی ( VIP ) 750 یورو طبق تاریخ پرواز 10~15روز