کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین گروهی حداقل 5 نفر ( عادی ) 95 دلار طبق تاریخ پرواز 30
چین توریستی - L عادی 420 دلار 30 30
چین تجاری - DBL فوری 550 دلار 60 30
چین تجاری مولتی 6 ماهه فوری 1850 دلار 180 30
چین تجاری مولتی 1 ساله فوری 2350 دلار 360 30
چین توریستی - L فوری 450 دلار 30 30
چین تجاری چین عادی - M 420 دلار 90 30
چین گروهی حداقل 5 نفر ( فوری ) 125 دلار طبق تاریخ پرواز 30روز
چین تجاری چین فوری - M 650 دلار 90 30
چین تجاری چین نیمه فوری - M 550 دلار 90 30