کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین گروهی حداقل 5 نفر ( فوری ) 125 دلار طبق تاریخ پرواز 30روز