کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین توریستی - L فوری 450 دلار 30 30