کشور نوع ویزا قیمت اعتبار(روز) اقامت(روز) جزئیات / ثبت درخواست
شینگن توریستی ( VIP ) 750 یورو طبق تاریخ پرواز 10~15روز