ویزای گرجستان - ویزای توریستی گرجستان

نوع ویزا :

توریستی


کشور :گرجستان
هشدار ها :از تاریخ 27 بهمن 1394 لغو روادید شده است.

قیمت : 00دلار

مدت اقامت :07 ~ 30

مدت اعتبار ویزا :30 ~ 90

مدت اخذ ویزا :

مدارک مورد نیاز :از تاریخ 27 بهمن 1394 لغو روادید شده است.

توضیحات :

اطلاعات ویزا