ویزای سنگاپور - ویزای توریستی سنگاپور

نوع ویزا :

توریستی


کشور :سنگاپور
هشدار ها :در بعضی موارد دبل ورود و یا سینگل ورود بنا به تشخیص مرجع صادر کننده ویزا می با شد.

قیمت : 80دلار

مدت اقامت :14 روز

مدت اعتبار ویزا :60 روز

مدت اخذ ویزا :14 روز کاری

مدارک مورد نیاز :اسکن صفحه اول گذرنامه + یک قطعه عکس .

توضیحات :

اطلاعات ویزا