ویزای هند - هند توریستی

نوع ویزا :

توریستی عادی


کشور :هند
هشدار ها :حضور مسافر برای انگشت نگاری الزامی است

قیمت : 260000تومان

مدت اقامت :30 روز

مدت اعتبار ویزا :90 روز

مدت اخذ ویزا :10 روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، دو قطعه عکس رنگی 5x5 ، کپی کارت ملی و شناسنامه صفحه اول و دوم ، فرم مشخصات فردی

توضیحات :

اطلاعات ویزا