ویزای تاجیکستان - تاجیکستان فوری

نوع ویزا :

توریستی فوری


کشور :تاجیکستان
هشدار ها :

قیمت : 55یورو

مدت اقامت :30 روز

مدت اعتبار ویزا :طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزا :01 روز کاری

مدارک مورد نیاز :اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 6x4

توضیحات :

اطلاعات ویزا